Idrott och friluftsliv

Föreningslivet och friluftslivet bidrar till god folkhälsa. Föreningarna i Skinnskatteberg står för merparten av det aktiva fritidsutbudet. Skinnskattebergs kommun är rik på naturligt friluftsliv med fiske i sjöar, tjärnar och i strömmande vattendrag, vandring i skog och mark och skidåkning både på längden och tvären.

Det finns ett flertal badplatser i Skinnskattebergs kommun. Tre av dessa är kommunala badplatser. Liens badplats i Riddarhyttan, Sandviksbadet i Hed och Skärsjöns badplats strax utanför Skinnskattebergs tätort.
Läs mer om badplatserna på www.upplevskinnskatteberg.se

Varje sommarsäsong tas prover på vattnet vid dessa tre badplatser för att säkerställa att vattenkvalitén är bra och att det inte finns bakterier eller något annat som kan vara skadligt att bada i. Om du själv vill gå in och titta på de senaste provresultaten vid våra badplatser hittar du all information på www.havochvatten.se