Etableringsbidrag

Ändamål

Stimulera nybildad förenings, intressegrupps eller ungdomsgrupps arbetssätt eller verksamhetsform under en uppbyggnadsperiod.

Villkor

Bidraget kan sökas av nybildad förening, intresse- eller ungdomsgrupp som inte är bidragsberättigad och därmed inte lyder under allmänna bestämmelser.

Gruppen skall bestå av minst tre personer och en verksamhetsplan skall upprättas där det framgår att gruppen kommer att genomföra minst fem verksamhetstillfällen under året.

Verksamheten skall dessutom:

  • Vara öppen för alla.
  • Präglas av demokratiska värderingar och jämställdhet.
  • Verka för drogfrihet.

Ansökan

Ansökan kan göras löpande under hela året.

Etableringsbidrag