Kulturmiljöer

Det finns många spännande och intressanta kulturmiljöer och byggnader i Skinnskattebergs kommun.
Bevarat finns ett stort antal herrgårdar, bruksmiljöer, fornlämningar och andra gamla byggnader. Spår från Bergslagens första järnhantering berättar om traktens rika historia och nyare bebyggelse om den samtid vi lever i.

Mellan åren 2017-2019 genomfördes en inventering av samtliga byggnader inom ett antal förvalda områden i kommunen. Resultatet presenteras i två Kulturmiljöprogram, uppdelat på olika socknar.
Kulturmiljöprogram Gunnilbo och Hed socken
Kulturmiljöprogram Skinnskattebergs socken

Här nedanför kan ni finna ett utbud av olika kulturmiljöer som går att besöka. För mer tips på spännande besöksplatser, gå in på upplevskinnskatteberg.se

Uttersbergs herrgård

Den nuvarande herrgården byggdes 1829 av Johan Henrik Wegelin. Uttersberg har anor från 1500-talet, men det ursprungliga namnet var Flohammar. Det sägs att det spökar i huset och att en skatt finns gömd i lindarna i trädgården. Herrgården är i privat ägo.

Skinnskattebergs kyrka

Skinnskattebergs kyrka var färdigbyggd 1863. Det är den sjätte kyrkobyggnaden på samma plats. Den är byggd i gotisk stil med höga, spetsiga rosettfönster. Kyrkan rymmer 700 personer. Bland sevärdheterna finns bl.a. ett unikt nattvardskärl, en kalk från tidigt 1500-tal. På kyrkogården kan man finna Hisinger-Heikenskjölds gravkor. Prästgården utgörs av ett bostadshus i timmer klädd med gul locklistpanel, uppfört 1804. Kantorsbostaden, ett timrat hus med faluröd locklistpanel, uppfördes samma år.

Skinnskattebergs herrgård

Skinnskattebergs herrgård är byggd 1779 av Wilhelm Hising. Den ligger i nära anknytning till kyrkan med vacker utsikt över sjön Nedre Vättern. Herrgården disponeras av SLU som utbildar skogsmästare. Herrgårdsområdet och bruksområdet ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Kontakt:
Telefon: 0222-349 50
Adress: Herrgårdsvägen
e-postadress: smsk@slu.se
Hemsida: www.ekomuseum.se

Röda jorden

På den plats vi i dag kallar Röda Jorden har man funnit de äldsta beläggen för järnframställning i Bergslagen. Dateringar med C14-metoden visar att driften har pågått från 700-talet f.Kr. fram till tiden för Kristi födelse. Platsen ligger naturskönt i en mäktig skog där en bäck rinner fram i meanderslingor med tät grön mossa längs kanterna. Röda jorden ingår i Ekomuseum Bergslagen och Geopark Riddarhyttan. Området är alltid öppet och det är väl skyltat. Röda Jordens dag är alltid den första söndagen i augusti. Kl 9:00-14:00.

Guidning: Ulla Fredriksson 0222-133 30

Hemsida: www.ekomuseum.se

Ladda ned en guidning i MP3-format för din mobiltelefon.

Ryss-stenen

I Krampen fanns under andra världskriget ett uppsamlingsläger för ryska soldater som flytt från kriget. Dessa soldater byggde den s.k. Ryssvägen mellan Karmansbo och Krampen. Vid vägen finns en minnessten med en inhuggen hammare och skära i en stjärna samt inskriptionen CCCP (Det gamla Sovjet) 1944. Åk vägen mellan Riddarhyttan-Uttersberg mot Krampen, följ skyltningen. Ryss-stenen ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Hemsida: www.ekomuseum.se

Nyhammar

Nyhammar byggdes 1748 av Julin, adlad Julinsköld. Nyhammar ligger 20 km söder om Skinnskatteberg mittemot Heds kyrka, på Köpingsåsen. Nyhammar består endast av de sex flygelbyggnaderna, det var åtta från början. Den tänkta huvudbyggnaden i två plan uppfördes aldrig, p.g.a. ägarens svåra ekonomiska problem. En av de sex byggnaderna används som daghem och fritidshem.

Lienshyttan

På 1840-talet blev järnmalmerna i Riddarhyttan mycket attraktiva och en ny masugn anlades. Den byggdes i den trånga ravinen nedanför dammen vid sjön Lien. År 1894 genomfördes en omfattande ombyggnad genom firman Qvist & Gjers. Masugnen fick en imponerande pipa, som var hela 26 m hög. Lienshyttan var i drift ända till år 1959 och eldades ända fram till nedblåsningen med träkol. Lienshyttan håller öppet med guide onsdagar 18:00-20:00 under juli månad och ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Guidning: Ulla Fredriksson 0222-133 30

Hemsida: www.ekomuseum.se

Kopparverket

Kvar idag finns resterna efter det sista kopparverket som lades ned 1873. Det är beläget strax öster om nuvarande tätorten Riddarhyttan. Här finns kopparboden i sten uppförd 1819 bevarad. Från samma tid stammar även en förvaltarbostad i timmer med panel. Flera husgrunder samt lämningarna efter rostugnarna finns också. En skyltad vandringsled finns runt området.

Telefon: 0222-51 57 40

Mer information: Wikipedia
Hemsida: www.ekomuseum.se

Karmansbo bruksmiljö

Karmansbo är en unik välbevarad bruksmiljö med smedja, herrgård och arbetarbostad. Karmansbo smedja och arbetarbostaden visas under sommaren och enl. ö.k. Årligen första lördagen i juli ordnas Järnets Dag då valsverk och hammare är igång.

Bruksmiljön är öppen för visning tisdagar-söndagar kl. 13:00-18:00 under juli och ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Telefon: 0222-305 19
Hemsida: www.karmansbo.se
www.ekomuseum.se

Jönsarbo herrgård

Jönsarbo herrgård är byggd omkring 1700 av okänd byggherre. Det är den äldsta herrgården i kommunen. Innan denna gamla herrgård byggdes fanns en annan på platsen. Rester av en stor källare finns kvar. Bruksdriften i Jönsarbo har anor från 1500-talet. Jonsaraboda nämns i Hammarskattelängden från 1539. Herrgården är en envåningsbyggnad som aldrig varit föremål för om- eller tillbyggnad och därför har kvar sin ursprungliga karolinska stil. Den är uppförd av liggande timmer med timring i korsknut. Byggnaden är till det yttre klädd med grova plankor. Det finns en flygel mot norr. Herrgården är privatägd.

Hembygdsgården Skinnskatteberg

Mitt i den gamla bruksmiljön intill Skinnskattebergs herrgård ligger hembygdsgården. Hembygdsgården Skinnskatteberg, hembygdsgård i gammal bruksmiljö. Här är den gamla tusenåriga stockbåten inrymd. Midsommarfirande m.m. Under juli är det öppet för sommarcafé lör-sön 13.00-18.00. Hembygdsgården Skinnskatteberg ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Telefon: 0222-412 84
Hemsida: www.ekomuseum.se

Hembygdsgården Färna

Mitt i den gamla bruksmiljön intill Färna herrgård ligger hembygdsgården. Hembygdsföreningen ordnar flera evenemang. Du kan även få en guidad visning av föremål och byggnader.

Kontakt: Steve Henriksson
Telefon: 076-137 21 47
Hemsida: www.ferna.se

Färna bruksmiljö

Besök herrgårdsparken på egen hand. Skyltad promenadslinga, Grevens Väg. Berömt mausoleum, temapark för barn. Färna herrgårdsbod är öppen året runt.

Färna Herrgård: 0222-281 90
Herrgårdsboden: 0222-281 81
Hemsida: www.ekomuseum.se

Ekopark Färna

Information om Sveaskogs ekopark Färna finns vid herrgårdens uthus. I Ekopark Färna kan du vandra genom trolska, blockrika granskogar eller paddla längs ett glittrande vattensystem. Områdets största naturvärde är de många asparna, från ungträd till flerhundraåriga jättar.

Kontakt: Sveaskog
Telefon: 0222-336 50
Hemsida: Sveaskog

Heds kyrka

Heds kyrka ligger högt uppe på åsknuten vid vägkorsningen mellan väg 250 och väg 661. Vid den gamla landsvägen mellan Köping och Skinnskatteberg ligger Heds kyrka. Kyrkan togs i bruk 1789 och byggdes som en typisk 1700-tals kyrka med luftigt kyrkorum och linjerena drag. Bland inventarierna finns en del bevarat från en äldre kyrka, dessutom minner släktvapen i kyrkan om Jönsarbo, Bernshammar, Karmansbo och de andra bruken och herrgårdarna längs Hedströmmen. Strax nedanför kyrkan ligger den gamla kyrkskolan, som är ett museum. Romboleden passerar på den gamla banvallen.

Gunnilbo kyrka

Gunnilbo kyrka ligger intill vägkorsningen väg 233 och väg 250, 10 km öster om Skinnskatteberg. Gunnilbo kyrka invigdes år 1825.Kyrkan byggdes av sten och med spåntak. Den är hög i valvet utan pelare. Den har rymligt kor och altarrund. Kyrkans dyrbaraste klenod är ett exemplar av Gustav II:s bibel från år 1651. Där finns också Karl XII:s bibel och en vinkanna från 1698.

Ekomuseum Bergslagen

Ett levande museum som sträcker sig från Mälaren och upp i södra Dalarna. Människors arbete formade en mer än 2 500 år lång historia av järnframställning i Bergslagen. Berget, skogen och vattnet gjorde det möjligt. Mycket av anläggningar, maskiner och andra industriminnen är bevarade. Du upplever den historien bäst på plats där allt en gång hände. Här finner du gruvor, hyttor, smedjor, kraftverk, transporter i form av Strömsholms kanal eller järnvägar, bergsmansgårdar, kulturpersonligheter och t.o.m. ett oljeraffinaderi!

Välkommen!

Hemsida: www.ekomuseum.se

Ebba Brahes lusthus

Lusthuset är ett av Sveriges äldsta bevarade lusthus, förknippat med Ebba Brahes kärlekshistoria med Gustav II Adolf.

Guidebokning: Turistinformation 0222-450 45 eller K-E Fredman 0222-260 66.

Ebba Brahes lusthus ingår i Ekomuseum Bergslagen.

Besök Kafé Bockhammar intill lusthuset
Telefon: 0222- 260 66
Hemsida: Kafe bockhammar
www.ekomuseum.se

Bernshammar herrgård

Herrgården byggdes 1790 av Fredric Otto Lorichs och har funnits i släkten Lorichs ägo sedan dess. Bernshammars herrgård ligger i Bernshammar, 22 km söder om Skinnskatteberg efter Hedströmmen. Herrgården har en stor öppen park mot vägen. Byggnaden och dess inredning är väl bevarad och innehåller några unika tapetmålningar. Det s.k. pelarrummet är väldigt speciellt med konstverk och tapeter från 1700-talet. Visning kan beställas.

Telefon: 0222-300 21
Adress: Bernshammar, 730 30 Kolsva

Bastnäs

Bastnäsfältet i Riddarhyttan är en av världens mineralrikaste platser och ingår i Ekomuseum Bergslagen och Geopark Riddarhyttan. Besök på egen hand eller med guide. Området är väl skyltat. I Bastnäsområdet finns ett världsunikt hakspel som ägs och underhålls av Tekniska museet i Stockholm.

Kontakt: Nils Erik Wikström
Telefon: 070-325 08 77

Bokning av och information om guidning/visning vid: 0222-450 34

Mer information: Wikipedia
Hemsida: www.ekomuseum.se