Bridge och shackföreningar

Skinnskattebergs Bridgeklubb
C/O Fransson
Plöjningen 1
739 91 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Åke Fransson
Telefon: 0222-140 44
E-post: ake.fransson@tiscali.se