Teaterföreningar

Riddarhyttans Arbetarteater, RAT
C/O Teatermaskinen
Skräppbo skola
730 91 RIDDARHYTTAN

Kontakt: Anders Olsson
Tel nr: 070-681 14 81
e-post: riddarhyttansarbetarteater@gmail.com

Skinnskattebergs Residens och Riksteaterförening
C/O Tomas Lanner
Forsbyn 10
73991 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Tomas Lanner
Tel nr: 073-999 54 61
e-post: lannertomas@gmail.com