Föreningsregister

I Skinnskattebergs kommun finns ett hundratal föreningar registrerade. Vi har ett rikt och varierat föreningsliv som omfattar de flesta typer av verksamheter.

Alla invånare skall kunna erbjudas en meningsfull fritid, både när det gäller idrott, friluftsliv och kulturellt, men också via studieförbund. I första hand prioriteras barn- och ungdomsverksamhet.

Bridge och Schackföreningar

Byalag och hembygdsföreningar

Fiskevårdsföreningar

Folketshus och parkföreningar

Friluftsföreningar

Handikappföreningar

Hem- och skolaföreningar

Hjälporganisationer

Häst- och ridsportsföreningar

Idrottsföreningar

Jakt- och skytteföreningar

Kristna föreningar och samfund

Kulturföreningar

Körer

Musikföreningar

Nykterhetsföreningar

Pensionärsföreningar

Politiska föreningar

Studieförbund

Teaterföreningar

Väv- textil- och slöjdföreningar

Övriga föreningar