Föreningsbidrag

Föreningar som bedriver verksamhet i Skinnskattebergs kommun kan få kommunala bidrag.
Det ekonomiska stödet ges för bland annat lokalkostnader, utbildningar och anordnade aktiviteter. Barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad.

Ansökningsblankett och riktlinjer kring alla bidrag som föreningar kan söka i Skinnskattebergs kommun hittar du längst ned på den här sidan.

För att en bidragsansökan ska vara giltig är det av största vikt att den lämnas in i tid
samt att alla efterfrågade dokument har bifogats.
Titta noga på varje ansökningsblankett för att vara säker på vad som gäller för just er ansökan!
Tänk på att ju skriva en tydlig ansökan och noga ange vad ni söker pengar till och hur mycket varje aktivitet beräknas kosta.

Alla ansökningar går bra att skicka digitalt till kommun@skinnskatteberg.se, lämna in på kommunkontoret eller skicka via post till Skinnskattebergs kommun, Box 101, 73922 Skinnskatteberg
Märk din inskickade ansökan med Ansökan, följt av relevant bidrag du söker. Exempelvis “Ansökan föreningsbidrag”.

Observera att alla inlämnade ansökningshandlingar räknas som allmän handling och behandlas enligt detta i kommunens diarium. 

Även dessa stöd kan din förening söka