Politiska föreningar

Centerkvinnorna Hed-Gunnilbo
c/o von Walden
Bernshammar 5B
730 30 KOLSVA

Kontakt: Barbro von Walden
Telefon: 0222-301 50

Folkpartiet Liberalerna
c/o  E. Åberg
Stybbvägen 39
739 31 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Elisabeth Åberg
Telefon: 073-541 31 50
e-post: elisabeth_aberg50@hotmail.com

Moderata samlingspartiet
c/o Staffan Strid
Gattjärnsvägen 2
739 31 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Bo Öberg
E-post: bo.oberg@pol.skinnskatteberg.se

Riddarhyttans Socialdemokratiska förening
c/o Ewa Wikström
Bergmanstorpsvägen 2
739 93 RIDDARHYTTAN

Kontakt: Ewa Wikström (ordf)
Telefon: 070-525 41 96
e-post: ewachri@telia.com
Hemsida: www.riddarhyttan.nu/socdem

Skinnskattebergs arbetarekommun
c/o Fredrik Wigerskog
Baggbron 32
739 91 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Fredrik Wigerskog (ordf)
Telefon: 070-202 03 69
e-post: fredrikvigerskog@gmail.com
Hemsida: www.socialdemokraterna.se/skinnskatteberg

Skinnskattebergs Centeravdelning
c/o Sonja Råberg
Solmyra 53
731 15 KOLSVA

Kontakt: Sonja Råberg
Telefon: 073-710 12 36
e-post: sonja.raberg@live.se

Vänsterpartiet Skinnskatteberg
c/o Ingrid Sköldin
Tallvägen 6
739 92 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Ingrid Sköldin
Telefon: 0222-302 70, 070-257 84 33
e-post: ingrid.skoldin@gmail.com

Sverigedemokraterna Skinnskatteberg

Kontakt: Ewa Olsson Bergstedt
Telefon: 073-159 27 92
e-post: ewa.olsson.bergstedt@sd.se