Aktivitetsbidrag

Bidrag utgår för deltagare i åldern 0-20 år.

Ansökan

Senast den 15 februari för perioden 1 juli – 31 december

Senast den 15 augusti för perioden 1 januari – 30 juni

Bidragets storlek

4 kr per deltagare i åldern 0 – 15 år

3kr per deltagare i åldern 16 – 20 år

30 kr per sammankomst med 5 – 15 deltagare

50 kr per sammankomst med fler än 15 deltagare

Utbetalas under mars och september

Aktivitetsbidrag ansökningsblankett