Bidrag till Studieförbund

Syftet med bidraget är att eftersträva en grundtrygghet för studieorganisationernas verksamhet i Skinnskattebergs kommun.
Stödet ger möjlighet att i demokratiska former främja och bedriva folkbildning och kulturverksamhet av god kvalité och till ett större utbud.

Bidrag till studieförbunden betalas ut enligt riktlinjer fastslagna av Skinnskattebergs kommunfullmäktige.
Grundbidrag:  60% av årets budget
Verksamhetsbidrag: 20 % av årets budget
Riktat bidrag: 20 % av årets budget

Om riktat bidrag utgår ska politiskt beslut tas året före samt ange för vilket ändamål det gäller. I annat fall ingår riktat bidrag i verksamhetsbidraget och utgör då 40 % av årets budget. 

Hur man ansöker

Ansökan görs via blankett som du hittar här
Ansökan kommunalt bidrag till Studieförbund.
Blanketten skickas in via post eller e-post. Följ anvisningar på blanketten.

Sista dag för ansökan är den 15 augusti. 
Bidraget betalas ut under oktober månad.

Läs mer om Skinnskattebergs kommuns
Bidragsbestämmelser och riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag i Skinnskatteberg.

För frågor gällande kommunala bidrag till Studieförbund kontakta: 
Veronica Dahlberg, handläggare kulturmiljö och fritid
0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se