Allemansrätten

Du får gå, jogga och cykla fritt i skog och mark, så länge du inte orsakar skada, men det är självklart att inte gå över åkrar med växande gröda, över planteringar eller annan mark som kan ta skada. Att ta vägen över annans tomt är inte heller tillåtet; detta kan räknas som hemfridsbrott.

Att göra upp en liten lägereld går bra, men det är förbjudet att elda när det är torrt och det finns risk för att brand kan sprida sig. Råder eldningsförbud får du inte ens elda i iordninggjorda eldstäder. Du ska tänka på att alltid göra upp eld på en säker plats och aldrig elda direkt på klipphällar. Tänk också på att släcka eld och glöd ordentligt.

Att passera genom hagar är tillåtet, men glöm inte att stänga grinden efter dig. Och du, stör inte djuren!

Här kan du läsa mer om Allemansrätten 

Frågor och svar om Allemansrätten 

Olika språk om Allemansrätten