Starta Förening

Att bilda en förening handlar i många fall om att en grupp människor som redan är aktiva med en verksamhet vill utöka, utveckla och få större möjligheter. Möjligheterna kan bestå i att få chans att söka bidrag från förbund och kommun.

De flesta föreningar startas för att några personer har ett gemensamt intresse och vill göra något man tycker är roligt och intressant. Dessa personer väljer en tillfällig styrelse (interimsstyrelse) som förbereder föreningsbildandet. På det första årsmötet väljs sedan en styrelse och stadgarna antas.

Andra frågor som föreningen ska ta ställning till är till exempel hur ekonomin ska skötas, namn på föreningen och om det finns behov av någon särskild lokal för verksamheten.

När föreningen är bildad skickas årsmötesprotokoll, stadgar samt blanketten “Anmälan till föreningsregistret” till kultur och fritid för registrering.

Enklaste sättet att bilda förening är att kontakta ett riksförbund som verkar inom det område ni är intresserad av. Där kan ni få hjälp och råd om hur ni går vidare. Ni kan också få hjälp av oss på kultur och fritid.

Det finns egentligen inga begränsningar varför man bildar en förening så länge det handlar om ideell verksamhet. De flesta föreningar har en verksamhet där en samling människor utövar en aktivitet tillsammans för att ha roligt.

För ytterligare information besök webbplatsen: http://forening.se

Bilda förening

För att bilda en förening behöver ni vara minst tre personer som samlas och bildar en interimsstyrelse – tillfällig styrelse.

Interimsstyrelsen förbereder bildandet av förening genom att de:

 • föreslår namn på föreningen,
 • ger förslag på stadgar,
 • ger förslag på personer till styrelsen, ordinarie ledamöter och ersättare (suppleanter),
 • ger förslag på revisorer,
 • föreslår medlemsavgift,
 • föreslår eventuell föreningslokal och
 • kallar till möte för att besluta om att bilda föreningen.

Förslag till dagordning på första årsmötet:

 • Mötet öppnas
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av justerare tillika rösträknare
 • Beslut om att bilda föreningen och föreningens namn
 • Beslut om att anta stadgarna
 • Besluta om medlemsavgift
 • Val av ordförande för föreningen
 • Val av ledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Beslut om firmatecknare
 • Besluta om verksamhetsplan för kommande år
 • Beslut om budget för kommande år
 • Mötet avslutas