Kristna föreningar och samfund

Svenska kyrkan i Skinnskatteberg, Hed och Gunnilbo
Kyrkvägen 3
739 31 SKINNSKATTEBERG

Kontakt: Kyrkoherde Bodil Engström
Telefon: 0222-336 30 sms: 076-760 96 30
e-post: skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se
eller bodil.engstrom@svenskakyrkan.se

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg