Bokning av anläggning

Så här gör du när du ska hyra lokalen

Onlinebokning är tänkt för privatpersoner och föreningar utan barnverksamhet.
Termins- och läsårsbokningar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet görs via formuläret Ansökan halltider läsåret 24/25.
Sista ansökningsdag för veckovis träningstider i kommunens idrottsanläggningar är den 30 juni. Tänk på att er ansökan endast är ett önskemål. Tider fördelas i mån av plats där barn- och ungdomsverksamhet prioriteras.

Så bokar du halltider på vår bokningssida

 • Gå in på bokningssidan genom att klicka här
 • Välj den hall du vill boka med knappen Byt
 • Klicka på önskad starttid i kalendern.
 • Välj hur lång tid du vill ha med skjutreglaget ovanför kalendern.
 • Klicka på Boka i popup-rutan
 • Är du ny kund, registrera dig i formuläret. Annars välj fliken Jag är redan kund.
 • Gå till kassan (för pensionärsrabatt se kontakt här nedanför)
 • Swisha din betalning till nummer 123 647 18 17
 • Slutför bokningen

Ett mail bekräftar att bokningen är mottagen och efter att betalningen är mottagen kommer en bokningsbekräftelse.
Tänk på att lägga din bokning senast två vardagar före din tänkta bokningsdag.
Detta för att din betalning måste hinna registreras och att måste hämta ut en lånad larmtagg för att komma in i lokalen.
Larmtaggen hämtas i receptionen på kommunhuset i Skinnskatteberg under ordinarie öppettid.

För tillgång till pensionärsrabatt vänligen kontakta Veronica Dahlberg på 0222-515657 eller veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se

Boka tid i någon av Skinnskattebergs kommunala idrottshallar 

Regler och ordningsföreskrifter vid hyra av idrottshallar

Boka lokal

 • För att hyra kommunens idrottsanläggningar ska man ha fyllt 18 år.
 • Bokningskontrakt får inte överlåtas till annan part.
 • För att genomföra en bokning behöver du registrera dig som kund i vårt bokningssystem.

Hyreskostnad

 • Sporthallen Skinnskatteberg: 165 kr/timme
 • Gymnastiksalen Skinnskatteberg 130 kr/timme
 • Gymnastiksalen Riddarhyttan 130 kr/timme
 • Idrottsplanen på Masbo IP 145 kr/timme

Pensionärsrabatt 20%, kontakta veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se för personlig rabattkod.
Betalning sker via Swish.

Larmtagg

Larmtagg för Sporthallen och Gymnastiksalen i Skinnskatteberg kvitteras ut i kommunens reception.  Taggen är personlig och får endast användas av den för vilken taggen är utfärdad. Innehavaren skall omedelbart anmäla förlust av tagg till kommunens reception. Innehavaren får en personlig kod för att kunna använda taggen. Innehavaren förbinder sig att: Inte avslöja koden för någon. Inte anteckna koden på taggen eller förvara anteckning om kod tillsammans med kortet/taggen eller i taggens närhet.  Snarast anmäla till receptionen, Skinnskattebergs kommun kommun@skinnskatteberg.se 0222–51 55 00 om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om koden. -Vid missbruk spärras taggen. Borttappad larmtagg debiteras med 100 kr.
För dig som har hyrt Riddarhyttans gymnastiksal gäller annan åtkomst med nyckel via kod. Kontakta kommunens reception via telefon eller direkt på plats för att få vidare instruktioner hur du går tillväga. Samma sak gäller här där innehavaren förbinder sig att inte avslöja kod eller lämna över nyckel till någon annan person. Den som bokat står ansvarig för det som sker i lokalen och det som händer med nyckel.

Receptionen i Skinnskattebergs kommunhus har öppet och telefontid måndag 8-16, tisdag 8-12, onsdag-torsdag 8-16 och fredag 8-13.
Telefonnummer 0222-515500.

Allmänna regler
I lokalen, på anläggningen eller i anknytning till densamma är rökning, alkohol och droger förbjudet. Kommunen ansvarar ej för värdesaker, kläder och dylikt. Gäller träning, match, cuper eller liknande. Hyresgästen utser en ansvarig på plats som är över 18 år och ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att god ordning upprätthålls och ansvarar för samtliga personer som befinner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. Vidare har ansvarig på plats som uppgift att se till att gränsen för max antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids och att obehöriga inte släpps in i lokalen. Ytterdörrar får inte ställas upp samt att föremål inte får läggas emellan. Hyresgästen ansvarar för att kontrollera att alla dörrar är låsta när lokalen lämnas.

Hyresgästen ansvarar att nödutgångarna inte blockeras samt inte ställas upp. Hyresgästen ska ta del av utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning. Vid ankomst till lokalen eller anläggningen ska ansvarig på plats kontrollera utrustningen och i de fall skador eller nedskräpning upptäcks, ska detta anmälas till felanmalan@skinnskatteberg.se nästkommande arbetsdag. Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. I inomhusanläggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknande medel.

När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad och utrustning ska stå på anvisad plats.
Med grovstädning menas: plocka upp skräp och vid behov borsta/torrmoppa golv. Idrottslokalen eller anläggningen får endast användas under bokad tid och omklädningsrummen maximalt 30 minuter före och efter bokad tid. Ansvarig på plats har ansvar för omklädningsrummen också. Vid match gäller bokad matchtid. Om hyresgästen inte följer bokningsreglerna eller åsamkar skada på lokal eller dess utrustning kan denne bli betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.

Ordningsföreskrifter

 • Idrottslokalerna får endast beträdas med gymnastikskor som ej lämnar spår efter sig.
 • Material, liksom framflyttade eller vända bänkar, måste återställas till sina platser
 • Lokala regler, samt regler som anges vid eventuell utkvittering av nyckel/tagg till lokal, gäller också.
 • Den som använder kommunens lokal får ej använda otillåtna preparat enligt RF:s
  dopningsregler. Ej heller inneha, försälja eller förmedla dylika preparat.
 • Användning av klister är ej tillåtet.