Lekplatser

Skinnskattebergs kommun har totalt 22 stycken lekplatser inom kommunens gränser.

Kommunala lekplatser 9 st
Hyresfastigheter l st
Skolor och förskolor 12 st

Besiktning av lekplatserna genomförs årligen av en extern entreprenör.

Tillsyn sker även veckovis av Skinnskattebergs kommuns förvaltning.