Kulturmiljöprojekt

Ebba Brahes lusthus

Det mytomspunna lusthuset i Bockhammar är sedan 2020 en av de byggnader som Skinnskattebergs kommun äger och tar hand om. Det har länge behövts en ordentlig restaurering av Ebba Brahes lusthus då det under flera år börjat luta allt mer. Efter att kommunen tagit över ägandeskapet inleddes en stor arbetsinsats för att säkerställa att lusthuset ska kunna bevaras på sin nuvarande plats långt in i framtiden.

HPS Kulturminnesvård var det företag som vann upphandlingen att stå för den hantverksmässiga expertisen och återställa lusthusets grund och ytterväggar till ett bra och stabilt skick. Under 2021 och 2022 pågår ett omfattande restaureringsarbete med stöd av antikvarisk expertis, Länsstyrelsen i Västmanland och landsbygdsprogrammet för att säkerställa att allt görs på det sätt som krävs för en så gammal byggnad i en så pass unik miljö.

Eftersom lusthuset är placerat i vattnet har även hänsyn till naturen behövts tas på flera olika sätt. Tidsplanen har fått anpassas så att inte fiskar och fågelliv ska påverkas negativt på något sätt. I samband med lusthusets restaurering har också kommunen passat på att, tillsammans med kunniga på Länsstyrelsen i Västmanland och Sportfiskarna, arbeta med vattenmiljön. Genom att bygga upp självreglerande utflöden kommer fiskar kunna ta sig fram obehindrat i båda utflödena från Dammen, samtidigt som vattennivån kommer att hålla sig på en mer konstant nivå som passar lusthuset.

Restaureringsprojektet blev under 2023 till största delar färdigt. Några mindre detaljer återstår innan projektet är helt klart, men redan nu går det bra att besöka området och titta på byggnaden.

Finansiering av restaureringen görs med egen insats från Skinnskattebergs kommun samt generösa bidrag från Länsstyrelsen i Västmanland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Arbetet i vattenmiljön utförs av och med stöd från Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

Korphyttan – en historisk naturupplevelse

Mellan Skinnskatteberg och Riddarhyttan ligger den lilla platsen Korphyttan. För många en okänd kulturskatt med lämningar efter en hytta med anor tillbaka till 1600-talet. I området finns också en stor slagghög, lämningar efter vad som troligen varit en kopparhytta och även modernare rester av en torpgrund.

Under 2021 och 2022 har föreningen Geocentrums vänner i Riddarhyttan i samarbete med Skinnskattebergs kommun arbetat med att göra platsen tillgänglig på olika sätt. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt och markägaren Sveaskog har också medverkat till att göra projektet möjligt.

Projektet vill med informationsskyltar på hyttplatsen samt längs en ca 1 km lång väl markerad naturstig berätta om Korphyttan förr. Genom text och bilder kan man som besökare lära sig mer om platsens historia och den järntillverkning som pågick här. Området färdigställdes under 2022 och under 2023 tillkom en grillplats invid Korphyttebäcken.