Barn 0-5 år

I Skinnskattebergs kommun finns en öppen förskola/familjecentral och fem förskolor varav två är belägna i tätorten och tre förskolor ligger i kommunens ytterområden

Öppen förskola/Familjecentral

Öppen förskola/Familjecentral riktar sig till dig som är hemma med barn i förskoleålder, 0-5 år. Du behöver inte anmäla ditt barn i förväg och besöken är kostnadsfria.

På Öppna förskolan/familjecentralen erbjuds barnet en pedagogisk verksamhet tillsammans med andra barn och en medföljande vuxen. Här kan du och ditt barn delta i sångstund, pyssla och leka. Öppna förskolan/familjecentral är ett komplement till hemmet och ska tillgodose barns och vuxnas behov av kontakter. För dig som förälder är öppna förskolan en träffpunkt att knyta kontakter med andra.

Förskola

Förskola är till för barn i åldern 1-5 år. Den ska vara trygg, lärorik och rolig för alla barn. Här ska man lära sig saker genom att leka och utforska tillsammans. Förskolans läroplan styr verksamhetens innehåll. Förskolan är en egen skolform och ingår i skolväsendet, förskolläraren ansvarar för undervisningen. Närmare information får ni genom att kontakta förskolan direkt. I Skinnskatteberg drivs samtliga förskolor i kommunal regi.

Nationella och kommunala styrdokument

På Skolverkets webbplats kan du läsa om det som berör förskoleverksamheten. Där hittar du nationella styrdokument som skollag, läroplan för förskolan, statistik och mycket mer.