Fritidshem

Fritidshem erbjuds till elever:

  • på den skola barnet går på,
  • från 1 augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år,
  • vars föräldrar arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande,
  • som har behov av särskilt stöd.

I regel är fritidshemmet öppet vardagar från klockan 6-18, före och efter skolan.

I Skinnskattebergs kommun finns fritidshemmet på Klockarbergsskolan för barn från 6-12 år under den tid av dagen som de inte går i skolan. Ansökningsblanketter till fritidshem hittar du genom att klicka här.

På Klockarbergsskolan har vi tre fritidshemsavdelningar:
Sörgården, Mellangården och Norrgården.

Kontaktuppgifter:
Tel. 0222-51 55 33
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolans fritidshem, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Skolverket
Läs mer om fritidshemmet på Skolverkets hemsida.