Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Skinnskattebergs kommun har en olycksfallsförsäkring som gäller för alla studerande som är verksamma i gymnasieskola eller gymnasiesärskola samt folkbokförda i kommunen.

Olycksfallsförsäkringen gäller under ordinarie verksamhet på din skola eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Sjukdom omfattas inte.

Försäkringsnummer: 1995102-2.3

Skadehantering Skadeanmälning sker via Protectors hemsida: www.protectorforsakring.se tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring E-mail: skador@protectorforsakring.se Tel: +46 (0)8-410 637 00