InfoMentor

InfoMentor är Klockarbergsskolans lärplattform som används till att samla planering, bedömning, analys och kontakt med hemmet. Under föräldramötena på höstterminen går klasslärarna/mentorerna igenom de viktigaste funktioner i InfoMentor. Om du klickar här kan du få svar på vanliga frågor om de olika funktionerna som finns i InfoMentor och hur du gör om du till exempel om du har glömt ditt lösenord.