Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning finns på Klockarbergsskolan för dig som behöver vägledning inför framtida studier eller yrkesval. En studievägledare kan hjälpa och ge stöd inför ditt fortsatta studieval och information om framtidens arbetsmarknad. Processen kan gå till på olika sätt, men handlar om att du ska få hjälp att se olika alternativ och bli medveten om dig själv och dina personliga egenskaper och intressen.

Finns på din skola
Studie- och yrkesvägledare finns på Klockarbergsskolan. Ta kontakt med skolan för hjälp och stöd.

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Janine Boere