Stacken

Öppen förskola/Familjecentral

Stacken är en mötesplats för föräldrar och barn från 0-6 år. Här kan barnen leka, sjunga och måla och föräldrarna ges möjlighet att träffa andra småbarnsföräldrar.

Ingen föranmälan behövs. Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna. Besökarna och personalen formar verksamheten utifrån önskemål och behov.

Här samverkar en rad olika yrkeskategorier under samma tak, BVC, MVC, förskola, socialtjänst och kyrka. I mötet med andra föräldrar och personal kan frågor tas upp som rör barn och föräldraskap.

Strävan är att Familjecentralen ska vara en del av vardagen för många familjer, med lättillgänglig information, råd och stöd.

Öppettider:

Tisdagar och torsdagar: 09:00 – 16:00

BVC
Bokade besök efter tidsbeställning.

Telefontid:
Måndag – fredag 08.00-09.00. Telefon 021-17 66 44

Barnmorskemottagningen
Öppet måndag – onsdag

Telefontid måndag-onsdag 08:00-09:00  

telefon 021-17 66 54, övrig tid telesvar med meddelandefunktion

Familjerådgivningen
Familjerådgivningen befinner sig på Stacken familjecentral på onsdagar jämna veckor.
Kontakta för mer information och tidbokning.

Familjerådgivare Karina Ahl-Hansen
tel. 0223-442 89

familjeradgivningen@fagersta.se

Besöksadress
Kyrkvägen 1
739 31 Skinnskatteberg
Stacken finns i vårdcentralsbyggnaden intill BVC.