Stöd till dagliga resor – skolkort för buss och tåg med VL

Stöd till dagliga resor – skolkort för buss och tåg med VL

Om du är folkbokförd i Skinnskattebergs kommun och studerar på gymnasieskola inom Västmanlands län ansöker du om ett skolkort hos VL (Västmanlands lokaltrafik). Man måste ansöka för varje läsår. Från och med höstterminen det år du fyller 20 år får du bekosta resorna själv.

Från och med 21 april är det möjligt för dig som elev att ansöka om fria skolresor inför kommande läsår 2023/2024:

  • Om du har fullständiga uppgifter skall du ansöka via vl.se/ansokskolkort
  • Om du saknar dina fyra sista siffror i personnumret ska du använda blanketten som finns på vl.se/skolkort.
  • För elever som vill ansöka för nuvarande läsår (2022/2023) kan man endast ansöka via blanketten som finns på vl.se/skolkort.
  • För att vara garanterad att få sitt skolkort första skoldagen behöver vi ha in ansökningarna senast den 31 juli.
  • I år kommer alla skolkort att skickas med post, återkom till oss om ni har ny adress eller vill ha dem till annan adress.

Vid ansökan via blankett är det viktigt att du anger rätt läsår.