Olycksfallsförsäkring

Skinnskattebergs kommun har en olycksfallsförsäkring genom Folksam som gäller för alla barn (från ett år) och ungdomar som är verksamma i förskola, fritidshem och grundskola samt folkbokförda i kommunen.

Vilka försäkringen gäller för
  • Barn i förskoleklass
  • Barn inom förskoleverksamhet
  • Elever i grundskola
  • Elever i skolbarnomsorg
  • Grundskoleelever från Skinnskattebergs kommun som går i skola i annan kommun
När försäkringen gäller

Olycksfallsförsäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande. Med olycksfallsskada menas en kroppsskada genom oförutsedd plötslig yttre händelse. Sjukdom omfattas inte.

För mer information kring försäkringen eller anmälan av olycksfall kontakta Protector Försäkring via denna länk
(det är du som vårdnadshavare som tar kontakt med Protector Försäkring vid ett olycksfall)

Skinnskattebergs kommun har en olycksfallsförsäkring