Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs F-3

Grundlärarprogrammet, grundskolans årskurs F-3, verksamhetsintegrerad, 240 högskolepoäng.

Du som vill bli lärare — nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Skinnskattebergs kommun och Mälardalens Högskola kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.

Programmet vänder sig till dig vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs F-3 med tillvalet samhällsorienterande ämnen och svenska. Utbildningen går på 75% studietakt, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 4,5 år.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Skinnskattebergs kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs F-3.

Din lön är minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt. Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens innehåll

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden för fortsatt lärande. Under utbildningen kommer du att få kunskaper och färdigheter för att stödja barns läs- och skrivinlärning, lära dig teorier om språk och språkutveckling och hur barn lär sig grundläggande. För att kunna undervisa i grundskolans undervisningsämnen får du djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, vilket i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne.

Som lärare behöver du ha ledaregenskaper, förmågan att bygga relationer och möta barnen på deras nivå. Under utbildningen läser du därför bland annat kurser om barns utveckling och lärande, ledarskap, konflikthantering, sociala relationer och specialpedagogik. Du lär dig även skolans organisation och dess styrdokument och skolans värdegrund som är värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Antagningskrav, Mälardalens Högskola

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov.

Krav på dig som söker lärartjänst i Skinnskattebergs kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

  • Bli antagen på utbildningen på Mälardalens Högskola.
  • Ha dokumenterat goda ämneskunskaper.
  • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare.
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
  • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp.
  • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
  • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil.

Så här söker du

Tänk på att du ska ansöka både till högskola och till kommunen samt att datum för ansökan skiljer sig åt. Ansökan till högskolan görs från 15 mars – 30 april. Sista datum för ansökan till kommunen är 30 maj.

Ansök till Skinnskattebergs kommun:

Ansökan sker till:

Henrik Junno, skolchef
tel: 0222-51 56 68
e-post: henrik.junno@skinnskatteberg.se

Mer information

Om du vill veta mer om Lärarutbildningskontraktet är du välkommen att kontakta:

Henrik Junno, skolchef
tel: 0222-51 56 68
e-post: henrik.junno@skinnskatteberg.se