Samverkan F-F-F

Samverkan F-F-F (förskola, förskoleklass och fritidshem)

Skolans förskoleklass ger ditt barn en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära. Förskoleklassen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som årskurs 1-9 i grundskolan gällande bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts.

Vid frågor om samverkansmodellen F-F-F kan du kontakta:

Michaela Sjöstrand, biträdande rektor på Klockarbergsskolan
tel: 0222-51 57 12
e-post: michaela.sjostrand@skinnskatteberg.se

Linda Mattin-Lassei, rektor för förskolan
tel: 0222-51 57 51
e-post: linda.mattin-lassei@skinnskatteberg.se