Klockarbergsskolan

I Skinnskattebergs kommun finns Klockarbergsskolan som är belägen i tätorten. Skolan ligger vackert belägen mitt i centralorten alldeles intill kyrkan, med utsikt över sjön Nedre Vättern. Klockarbergsskolan är kommunens enda skola och har elever från förskoleklass till årskurs 9. Inom skolområdet finns fritidshem, anpassad grundskola, sporthall, bibliotek och kulturskola.

Skolbyggnaden är byggd under mitten av 50-talet och under läsåret 2009/2010 genomförde kommunen en omfattande renovering och uppfräschning av lokalerna. Samtidigt bytte skolan även namn från Centralskolan till Klockarbergsskolan.

Alla klasser har hemklassrum där eleverna har de flesta av sina lektioner. Personalen är uppdelad i arbetslag som arbetar för att eleverna ska utvecklas, trivas och må bra och arbetet utgår från följande vision inom sektorn Barn och utbildning:

Skolan skall vara
en trygg plats där tillit,
lek och arbetsglädje
skapar lust att lära och
stimulans att växa.