Grundskolans årskurs 4-6

Grundlärarprogrammet, grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad, 240 högskolepoäng.

Du som vill bli lärare — nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete. Tack vare samarbetet mellan Skinnskattebergs kommun och Högskolan Dalarna kan du finansiera din lärarutbildning genom att arbeta under din studietid.

Programmet vänder sig till dig vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med tillvalet naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen går på 75 % studietakt, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5,5 år.

Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Skinnskattebergs kommun. Med kvalitativ handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6.

Din lön är minst 18 000 kronor per månad. Lönen består av två delar; 9 000 kronor för studiedelen och minst 9 000 kronor för anställningsdelen. Lönen för anställningen är förhandlingsbar och sätts individuellt.

Du kan komplettera med studiestöd från CSN.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap, didaktiska ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation och styrning, elevers utveckling och lärande, sociala relationer, ledarskap, konflikthantering och specialpedagogik.

De ämnes- och ämnesdidaktiska studierna består av svenska, engelska och matematik. Dessutom läser du kursen Naturorienterande ämnen och teknik. Ämnesstudierna ger dig både ämneskunskaper och kunskaper om hur du undervisar i olika ämnen.

Antagningskrav, Högskolan Dalarna

Urvalet baseras på gymnasiebetyg (meritpoäng) eller resultat från högskoleprov. För denna utbildning gäller områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.

Krav på dig som söker lärartjänst i Skinnskattebergs kommun

För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier, det vill säga:

  • Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (HDA-H2XEX).
  • Ha dokumenterat god ämneskunskap inom naturorienterande ämnen och teknik.
  • Ha ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare.
  • Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift.
  • Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp.
  • Ha god förmåga att hantera konflikter på ett positivt och lösningsfokuserat sätt.
  • Ha förmågan att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil.

Så här söker du

Tänk på att du ska ansöka både till högskola och till kommunen samt att datum för ansökan skiljer sig åt.
Ansökan till högskolan görs från 15 mars – 16 april. Sista datum för ansökan till kommunen är 15 maj.

Länk till information och ansökan, Högskolan Dalarna:
antagning.se

Ansök till Skinnskattebergs kommun:

Ansökan sker till:

Henrik Junno, skolchef
tel: 0222-51 56 68
e-post: henrik.junno@skinnskatteberg.se

Mer information

Om du vill veta mer om Lärarutbildningskontraktet är du välkommen att kontakta:

Henrik Junno, skolchef
tel: 0222-51 56 68
e-post: henrik.junno@skinnskatteberg.se

Klicka för all information om utbildningen!

Vanliga frågor och svar kring utbildningen/anställningen hittar du här.