Skolskjuts

En elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Sedan läsåret 22/23 är att det är Åkerlunds buss från Kolsva som ansvarar för skolskjuts i Skinnskattebergs kommun. De har i sin tur anlitat Taxi Skinnsberg som kör de olika turerna. Vid frågor kan vårdnadshavare kontakta:

Anders Mattin-Lassei, Taxi Skinnsberg
tel: 070-603 71 19
e-post: info@taxiskinnsberg.se

Janine Boere, skoladministratör
tel: 0222-51 57 63
e-post: janine.boere@skinnskatteberg.se