Prao

Prao

Prao i Skinnskatteberg

Prao, som står för “praktisk arbetslivsorientering,” är en period då skolelever får möjlighet att få insikt i arbetslivet genom att tillbringa tid på en arbetsplats. Eleverna får ett förste möte med arbetslivet och det ger kontakter, förebilder och inblick i olika yrken och hur det fungerar på en arbetsplats. Vi i Skinnskattebergs kommun tycker att det är otroligt viktigt att kommunen och näringslivet har ett nära samarbete för att göra praotiden så bra som möjligt för eleverna.

DU är en viktig förebild och inspiration

Vill du eller ditt företag investera i framtiden? Här är fem övertygande skäl till varför du som arbetsgivare bör erbjuda prao-platser:

  1. Förbättrad arbetsplatskultur: Genom att välkomna praoelever skapar du en inkluderande och utbildningsfokuserad arbetsplatskultur. Detta kan ge en positiv inverkan på moralen bland dina befintliga medarbetare och stärka företagets varumärke som en arbetsplats som bryr sig om att utbilda och investera i unga talanger.
  2. Tillgång till nya perspektiv: Praoelever kommer med nya ögon och fräscha tankar. De kan erbjuda oväntade lösningar på problem och ge ditt företag en ny infallsvinkel på utmaningar och möjligheter.
  3. Rekrytering av framtida talanger: Genom att erbjuda prao har du möjlighet att identifiera och rekrytera unga talanger tidigt. Det ger dig en konkurrensfördel att ha potentiella framtida medarbetare som redan är bekanta med din organisation.
  4. Möjlighet att påverka utbildning: Genom att samarbeta med skolor och elever som går i prao kan du påverka utbildningen och utbilda framtida arbetskraft i de färdigheter och kvaliteter som är viktiga för din bransch och ditt företag.
  5. Samhällsengagemang: Genom att delta i prao visar du ditt engagemang för samhället och din vilja att bidra till att forma nästa generation av arbetskraft. Detta kan ha en positiv inverkan på ditt företags rykte och relationer.

Du som företagare och entreprenör är en inspiration för kommunens ungdomar och vi hoppas att du har möjlighet att ta emot en praoelev under någon av prao-veckorna.

Om du är intresserad av mer information samt att årligen få ut vilka veckor som är beslutade för prao under kommande år, anmäl ditt intresse idag till:
Janine Boere