Synpunkter

Enligt skollagen ska alla huvudmän för skola, förskola och annan pedagogisk verksamhet ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål. I Skinnskattebergs kommun arbetar vi centralt med synpunkts- och klagomålshantering för att kontinuerligt förbättra och utveckla arbetet i verksamheterna. Alla förslag, synpunkter och förbättringar som kommer in till kommunen följs upp genom systematisk hantering och dokumentation.

Vart vänder jag mig om jag har förslag, synpunkter eller förbättringar?

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar så vänder du dig i första hand till skolchefen eller förskolechefen beroende på vilken verksamhet det gäller. Om du efter det inte är nöjd med det svar du fått kan du gå vidare till kommunen, här hittar du en länk till formuläret förslag, synpunkter och förbättringar