Studiebidrag

Studiebidrag

Du som studerar på heltid på gymnasieskola, folkhögskola eller på kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Studiebidrag behöver du inte ansökan om ifall du ska studera i Sverige (gäller både svensk medborgare och utländsk medborgare). Inför varje nytt läsår får du automatiskt ett beslut från CSN hemskickat till dig.

Från och med läsåret 2021/22 behöver utländska medborgare inte längre ansöka om studiebidrag, utan CSN hämtar i stället in de uppgifter som behövs direkt från Migrationsverket. Medborgare inom EU/EES eller i Schweiz kan fortfarande behöva fylla i en blankett. CSN kommer att skicka blanketten till de personer som berörs och behöver fylla i den.

Om du studerar på gymnasiet och är under 20 år kan du få studiehjälp från CSN. Studiehjälpen består av tre olika bidrag:

  • studiebidrag
  • extra tillägg
  • inackorderingstillägg

Extra tillägg och inackorderingsbidrag måste du ansöka om.

Om du är över 20 år kan du få studiemedel. För att kunna få studiemedel måste du uppfylla vissa krav och du kan läsa mer om detta på CSN:s webbplats (klicka på denna länk).