Sjukanmälan

På Klockarbergsskolan använder vi familjewebben Infomentor Hub som ett kommunikationsmedel mellan skola/elev/vårdnadshavare.

Som vårdnadshavare kan du få information om ditt barns skolgång samt göra sjukanmälan.

Vårdnadshavare får ett personligt konto för att kunna logga in på Infomentor Hub och får då tillgång till det egna barnets uppgifter.

Har du inget konto eller om du tappat bort ditt lösenord: kontakta skolsekreteraren.

SJUKANMÄLAN görs av vårdnadshavare i första hand i Infomentor som du hittar här, alternativt på telefon 0222-51 58 00 (telefonsvarare). Observera att anmälan på telefon ska göras före kl 07:30.