Rehabteamet

Rehabteamet tillhandahåller rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning i ordinärt och särskilt boende i syfte att klara aktiviteter i det dagliga livet. I teamet ingår arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast som gör en individuell bedömning av vilket behov av insatser som föreligger. Åtgärderna kan vara tex behandling av funktions- och aktivitetsförmåga genom träning i hemmet, förskrivning av nödvändiga hjälpmedel och intyg vid ansökan om bidrag till bostadsanpassning.