Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott, men det är ett fåtal unga som står för den största delen av brottsligheten bland ungdomar. De ungdomar som blir kriminella och begår många brott har ofta problem både i skolan och hemma.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Du kan vända dig hit:

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

1177.se om kriminalitet