Skolfrånvaro, skolk

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att man är mobbad, att man har svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad angående hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Vid problem med skolfrånvaro prata med lärare, rektor och kurator på din skola.

Du kan vända dig hit:

Skolkurator Mikael Nilsson
Tel. 0222-51 56 76
e-mail: mikael.nilsson@skinnskatteberg.se

Rektor Stina Grufman Nyman
Tel. 0222-51 56 20
e-mail: stina.grufman@skinnskatteberg.se

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

1177.se om skolfrånvaro och skolk