Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Allt våld mot barn kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Du kan vända dig hit:

Polis, tel. 114 14

BUP-mottagningen, tel. 0223-470 70

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

1177.se om våld och övergrepp