Ung och mår dåligt

Du som är barn, ungdom eller förälder kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara om du mår dåligt, känner dig nedstämd eller orolig. Det kan också vara om det är bråk inom familjen eller vid problem med alkohol och droger.

I Skinnskattebergs kommun kan du komma i kontakt med mottagningssekreterare på tel. 0222-51 56 25.
Fax nr: 010-150 59 70

Viktiga telefonnummer
112 – i nödsituation
1177 – sjukvårdsrådgivning
116 111 – BRIS, barnens hjälptelefon
077-150 50 50 – BRIS vuxentelefon – om barn
020-222 444 – Röda korset, jourhavande kompis
021-39 20 66 – Socialjouren
114 14 – Polisen
0223-470 70 – BUP-mottagningen (Barn- och Ungdomspsykiatrin) Fagersta
UMO, Din ungdomsmottagning på nätet
021-17 34 74 – Barn och Ungdomshälsan i Fagersta

Olika problem och svårigheter där hjälp finns att få
Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. På landstingets webbplats 1177.se kan du läsa mer om de olika problemen, se länk under respektive rubrik.

Alkohol och droger
Brister i föräldraskap
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Mobbning
Kränkande behandling

Problem i skolan
Riskbruk, missbruk
Sexuella övergrepp
Skilsmässa
Skolfrånvaro, skolk
Stress
Våld, övergrepp