Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man över tid systematiskt utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad, förtrycks och blir utfryst.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan anmälas till barn- och elevombudet, BEO, och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Du kan vända dig hit:

Skolsköterska Maarit Nyhlén
Tel. 0222-51 56 69
e-mail: maarit.nyhlen@skinnskatteberg.se

Skolkurator Mikael Nilsson
Tel. 0222-51 56 76
e-mail: mikael.nilsson@skinnskatteberg.se

Rektor Stina Grufman Nyman
Tel. 0222-51 56 20
e-mail: stina.grufman@skinnskatteberg.se

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

1177.se om mobbning och kränkande behandling