Familjerådgivningen

Familjerådgivningsbyrån finns för er som upplever någon form av relationsproblem, men också för er som önskar förebygga en sådan situation och vill förbättra er nära relation. Det kan också gälla bearbetning av en kris i samband med stora förändringar i livet, som skilsmässa, dödsfall eller liknande.

Skinnskattebergs kommun erbjuder familjerådgivningsverksamhet med mottagning i Fagersta, Centrumvägen 3 (gamla brandstationen bakom Lidl), tfn 0223-442 89. Verksamheten drivs gemensamt med Fagersta och Skinnskattebergs kommuner.

Familjerådgivningen befinner sig på Stacken Familjecentral på onsdagar alt. fredagar jämna veckor
Besöksadress: Kyrkvägen 1, 739 31 Skinnskatteberg
Stacken finns i vårdcentralsbyggnaden intill BVC.
Kontakta för mer information och tidbokning.

Målen med verksamheten är att:

  • de som söker familjerådgivning ska via samtalen, i neutral miljö, få tid att noggrant se på sin situation och finna nya möjligheter och vägar att gå vidare
  • de par som kommer fram till att de vill separera ges stöd och att särskilt barnens situation lyfts fram
  • vara lättillgängliga, inga fasta telefontider, vid telefonmeddelande eller mejl är ambitionen att återkoppla på vardagar inom ett dygn.
  • noga följa utvecklingen i samhället som påverkar par- och familjers liv och vara öppen med de kunskaper och erfarenheter som samlas på familjerådgivningen

Samtalen är kostnadsfria. Familjerådgivaren har sträng tystnadsplikt, journaler förs inte och man kan vara anonym om man vill.

Verksamheten bedrivs gemensamt av kommunerna i Fagersta, Norbergs och Skinnskatteberg.

Kontakt familjerådgivningen

Tomas Rappo: 0223-442 89
Karina Ahl Hansen: 0223-446 07
familjeradgivningen@fagersta.se
Centrumvägen 3, Fagersta