Ny i Sverige

Flyktingmottagning

Skinnskattebergs kommun har enligt lag avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket att ta emot, av UNHCR utvalda, kvotflyktingar samt flyktingar enligt massflyktingsdirektivet för ukrainska medborgare. Vård- och omsorgssektorn ansvarar för mottagandet och introduktionen av dessa nyanlända flyktingar till kommunen . Målet är att nyanlända ska ha egen försörjning och kunna ta del av och bli delaktiga i det svenska samhället. Dessa nyanlända personer har tillträde till Samhällsorientering och SFI.

Ensamkommande flyktingbarn.

Vård och omsorg har ett uppdrag att ta emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Individ och familjeomsorgen ansvarar för barn som ska placeras i familjehem och HVB-hem.

Svenska för invandrare (SFI)

Med hjälp av svenskundervisning för invandrare (SFI) kan du få grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Du får delta i Svenska för invandrare (SFI) från och med den 1 juli det år du fyller 16, om du är folkbokförd  kommunen  och inte har grundkunskaper i svenska.

Kontaktperson: Du anmäler dig till

Janine Boere