Försörjningsstöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska ha ansökt om bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning). Försörjningsstöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Skinnskattebergs kommun.

Detta ingår i riksnormen
Provberäkning av försörjningsstöd

För dig som är nysökande, gör en e-ansökan 

I kommunens digitala tjänst, Mina sidor, kan du enkelt följa ditt ärende från ansökan till beslut. Du kan använda en mobiltelefon, dator eller läsplatta. Tjänsten är skyddad och kräver därför BankID som identifiering. När du loggar in på Mina sidor kan du se när vi tagit emot din ansökan, vad beslutet blev, när du får pengar och hur mycket. Du kan ta del av utredning, dokumentation och viktig information. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar.

Gör din ansökan här 

Meddelande

I e-tjänsten Mina sidor finns en meddelandefunktion där du och handläggaren kan mejla varandra och bifoga handlingar (PDF-filer). Att mejla i e-tjänsten innebär att informationen är skyddad och säker och du slipper passa telefontider. Handläggaren läser och besvarar ditt meddelande under kontorstid när denne är i tjänst. Vid ordinarie handläggares längre frånvaro bevakas inkomna meddelanden av annan handläggare.

Avisering via sms eller e-post

Varje gång det sker en händelse i e-tjänsten får du en avisering via sms eller mejl, beroende hur du valt att bli aviserad.

Inför ditt första besök
Till besöket på socialkontoret behöver du ta med följande handlingar:

  • legitimation
  • beslut om bostadsbidrag från Försäkringskassan
  • hyreskontrakt eller motsvarande i original
  • självdeklaration och ekonomisk översikt/årsbesked från din bank
  • kontoöversikt från bank där samtliga konton i banken framgår
  • utdrag från bankkonton som täcker 3 månader bakåt, fram till tiden för ansökan
  • handlingar angående tillgångar som fastighet, bil, hus, husvagn, båt, motorcykel
  • kvitto och faktura på betald hyra, barnomsorgsavgift, el och fackavgift för tre månader bakåt
  • om du är arbetssökande: aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen samt uppgifter om sökta jobb
  • om du är sjukskriven, ta med läkarintyg

Sökande och medsökande av försörjningsstöd

Om du bor tillsammans med en annan vuxen har ni gemensamt ansvar för er försörjning. Det gäller både om ni är gifta eller sambor. Ansökan om försörjningsstöd avser därför er båda.

Jämställdhet

Inom socialtjänsten i Skinnskattebergs kommun arbetar vi med jämställdhet mellan könen/partner. Det innebär att för gifta- och sambopar delas det ekonomiska biståndet lika mellan er och till var sitt konto. Både sökande och medsökande ska, var för sig, logga in i e-tjänsten med BankID och godkänna uppgifterna.

Obligatoriska uppgifter

I samband med ansökan kräver vi kontoutdrag från dagen för senaste ansökan till och med dagen för den nya, bifogas tillsammans med ansökan. I de fall handläggaren begär andra handlingar vill vi ha en kopia. Lämna aldrig original!

Stickprovskontroll

Du ansvarar för att dina uppgifter är korrekta. Kvitton och fakturor behöver inte lämnas vid ansökan om fortsatt försörjningsstöd om inte handläggaren meddelat annat. Vi utför stickprovskontroller så det är viktigt att du sparar dina underlag för att kunna redovisa om du blir utvald. Om du har fått för högt belopp utbetalt kan du bli återbetalningsskyldig. Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan vara bidragsbrott och leda till polisanmälan.

Ansöknings- och utbetalningsdatum

Ansökan om försörjningsstöd avser kommande månad. Tjänsten blir tillgänglig 15 dagar innan den sista i månaden. Vanligtvis sker huvudutbetalningen den 27:e i månaden. Det innebär att din ansökan och de handlingar som handläggaren begär måste vara oss tillhanda senast dag 20 i månaden. Saknas någon handling är inte ansökan komplett och innebär att din ansökan avslås. Om vi måste tidigarelägga sista dag för ansökan, till exempel inför högtider, meddelar vi det på Mina sidor. Om du beviljats försörjningsstöd finns pengarna på ditt konto senast kl.16.00 dagen efter utbetalningsdatum, exempel: Utbetalningsdatum 220426, pengarna på kontot 220427.

Eget ansvar för din ekonomi

Du ansvarar själv för att ditt försörjningsstöd täcker samtliga dagar i månaden, även kostnader för oförutsedda utgifter. Exempel på oförutsedda utgifter kan vara kostnad för medicin. Om kostnaden understiger 500 kr gör vi ingen extra utbetalning mellan huvudutbetalningarna. Du ansöker i stället i samband med nästa huvudansökan. Om kostnaden överstiger 500 kr, kontakta handläggaren.

Återkrav enligt socialtjänstlagen

Kommunen får återkräva delar av- eller hela det utbetalda beloppet om ekonomiskt bistånd orsakats av att du lämnat oriktiga/ofullständiga uppgifter eller om du fått en felaktig utbetalning. Källa: Socialtjänstlagen (2001:453) 

Bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen

Enligt 6 § bidragsbrottslagen ska socialtjänsten göra en polisanmälan om det finns misstanke om bidragsbrott. Källa: Bidragsbrottslagen (2007:612)

Kontaktuppgifter:

Pågående ärende med en handläggare, ring 0222-51 55 74, 0222-51 56 85
Mån-tis kl. 8:30-9:30
ons kl. 13:00-14:00
tor-fre kl. 8:30-9:30

Budget och skuldrådgivare i Skinnskattebergs kommun
Telefontid tisdagar kl. 10:00-12:00 och torsdagar 12:00-13:00.
Besök efter telefonkontakt, 070-201 48 03.