Dödsboanmälan

Dödsboanmälan
När en anhörig avlider kan du få hjälp att upprätta en förenklad bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, via Socialtjänsten. Socialtjänsten kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes totala tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaden och kostnader med anledning av själva dödsfallet. En förutsättning är också att den avlidne inte har någon fast egendom. En bouppteckning ska göras om det finns mer tillgångar i dödsboet än vad som täcker begravningskostnaden eller om den avlidne har fast egendom. Det är tillgångarna på dödsdagen som räknas. Begravningsbyrå eller banken kan hjälpa till med att upprätta en bouppteckning. Begravningskostnaden är en prioriterad utgift. Räkningar/skulder för den avlidne ska ej betalas innan begravningskostnaden är betalad.

Begravningshjälp
Om en avlidens dödsbo inte har tillgångar som räcker till en begravning, kan dödsboet genom delägarna söka bidrag till begravningskostnaden. Alla dödsboets tillgångar och inkomster ska redovisas.

För mer information
Handläggare tel. 0222-51 56 22
Fax nr: 010-150 59 70