Bekräfta föräldraskap

Registrera föräldraskaps­bekräftelse digitalt från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 är det möjligt att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. I samband med den nya möjligheten till bekräftelse anpassas också lagen till hur familjebildningen ser ut i dagens samhälle, och alla typer av föräldraskap; faderskap, föräldraskap i samkönade relationer och fader- och moderskap när en av föräldrarna eller båda har ändrat könstillhörighet.

Eftersom barn numera får personnummer direkt vid födelsen så kan föräldraskap i många fall fastställas redan på sjukhuset.

För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse digitalt måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • Båda föräldrarna ska vara myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
  • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
  • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
  • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID)

För mer information, se Skatteverkets hemsida.

För mer information 
Handläggare på telefonnummer 0222-51 56 22,
Fax nr: 010-150 59 70.