Våld i nära relationer

För alla är hemmet inte en trygg plats, du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld av närstående kan få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Om du är orolig för dig själv, dina barn eller en anhörig så be om hjälp!

Vi kan till exempel hjälpa till med:

 • Stödsamtal
 • Skyddat boende vid akuta situationer
 • Hjälp med frågor som gäller barnen
 • Hjälp med ekonomiska frågor

Kontaktuppgifter

Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm: 112

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25.

Socialtjänsten, utanför kontorstid
Socialjourens växel: 021-39 20 66 alt. 112

Om du lever i en relation där du inte mår bra eller är orolig för en närstående så kan du ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Våld kan drabba alla
”Våld är varje handling riktad mot en
annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” (Isdal 2001).

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.

Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd. Socialtjänsten ska enligt lag särskilt uppmärksamma de män, kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp och kan behöva stöd och hjälp till förändring.

Olika typer av våld:

 • Fysiskt våld – Knuffar, sparkar, slag, örfilar, skakningar och vapenhot.
 • Psykiskt våld – Verbala kränkningar, förnedring, isolering, hot om fysiskt våld, nedsättande ord och kommentarer, skambeläggande och hot i relation till barnen.
 • Sexuellt våld – Sexuella trakasserier, våldtäkt, tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar.
 • Ekonomiskt våld – Undanhålla eller begränsa förfogandet av pengar, tvinga eller lura partnern till inköp. Kontroll över ekonomin.
 • Materiellt våld – Slå sönder saker och föremål i syfte att skrämma, skada och kränka.
 • Latent våld – Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan till exempel visa sig genom kroppsspråket. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.
 • Försummelse – Medveten felaktig medicinering, otillräcklig föda eller vård. Drabbar framför allt äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Råd till dig som är anhörig eller vän till någon som är utsatt för våld:
Att stå vid sidan och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt. De flesta upplever att de är maktlösa och vet inte hur de ska agera för att stötta och hjälpa. Men kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att din vän orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld och övergrepp.

Vad kan du göra?

 • Du kan ringa anonymt till kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om destruktiva relationer.
 • Våga se och våga fråga. Kvinnofridslinjen. Extern sida.
 • Tro på det du får höra. Tänk på att barn som lever i familjer där
  det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Länk: Barn som far illa
 • Du kan göra en polisanmälan.

Våldsutövare
Du som har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp att förändra ditt beteende. Kanske har du slagit eller hotat någon som står dig nära, eller är orolig för att du kommer att ta till våld?

Slussen erbjuder råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg. Du måste vara över 18 år och vilja göra en förändring.

Kontakt
Slussen
Telefon: 0223-442 95, 0223-445 36

Manscentrum i Stockholm
Manscentrum erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Manscentrum är en politisk och religiöst obunden stiftelse vars inriktning är att bistå män i kris. Även kvinnor med egen aggressions- och våldsproblematik är välkomna att söka hjälp på Manscentrum.

Via Manscentrum kan du få upp till 12 stödsamtal via telefon, varje samtal kostar 300 kr.

Telefon: 08 – 643 11 83
http://www.manscentrum.se/

Preventell
PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är förstås också varmt välkommen att ringa till oss.

Preventells telefontider är vardagar mellan kl. 12-15

Du kan ringa PrevenTell dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så ringer vi upp dig senast nästkommande vardag. Värt att notera, vi ringer upp från dolt telefonnummer.

Telefon: 020-66 77 88
http://preventell.se/