Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt, exempelvis som en naturlig reaktion på en förlust. Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör. Reaktioner kan vara sömnsvårigheter, ledsamhet och saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

Du kan vända dig hit:

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

Skolkurator Mikael Nilsson
Tel. 0222-51 56 76
e-mail: mikael.nilsson@skinnskatteberg.se

BUP-mottagningen (Barn- och Ungdomspsykiatrin) Fagersta.
Tel: 0223-470 70