Stress

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller när man har för höga krav och förväntningar på sig, som att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Du kan vända dig hit:

Skolsköterska Maarit Nyhlén
Tel. 0222-51 56 69
e-mail: maarit.nyhlen@skinnskatteberg.se

Skolkurator Mikael Nilsson
Tel. 0222-51 56 76
e-mail: mikael.nilsson@skinnskatteberg.se

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

1177.se om stress