Familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller faderskap/föräldraskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.
Familjerättsärenden handläggs i Västerås.

Västerås stad tar hand om dessa ärenden:

Råd och stöd

  • Information, rådgivning och stöd
  • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
  • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar

Vårdnad, boende och umgänge

  • Samarbetssamtal
  • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
  • Lämna snabbupplysningar efter begäran från domstol
  • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgänge

Adoption

  • Utredningar om medgivande för internationell adoption
  • Adoptionsyttrande till domstol
  • Uppföljning efter genomförd adoption

Kontaktuppgifter till Västerås familjerättsgrupp:
Telefon 021-39 13 13.

Familjerättsgruppen – Västerås (vasteras.se)