Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Familjen har inte pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder och tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Du kan vända dig hit:

Mottagningssekreterare på telefonnummer 0222-51 56 25,
E-mail: ifo@skinnskatteberg.se

Skolkurator Mikael Nilsson
Tel. 0222-51 56 76
e-mail: mikael.nilsson@skinnskatteberg.se

1177.se om ekonomiska problem