Kontaktperson LSS

Information om kontaktpersons uppdraget: Kontaktpersonen fungerar som en vän eller medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Kontaktpersonen gör olika aktiviteter med den enskilde. Antal träffar varierar och regleras av beslutet.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning, dock är det viktigt att du har en stabil livssituation och har tid att engagera dig. För att få ett uppdrag som kontaktperson måste Vård- och omsorgsnämnden göra en utredning av dig. Utredningen omfattas av registerutdrag från polis och socialtjänst samt intervju och referenstagning.

Ersättning

Man får både ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är lön för det uppdrag du utför och det är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Vård- och omsorgsnämnden följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer när det gäller ersättningar. För vidare information om ersättning hänvisas till SKR hemsida.

Sekretess

Enligt lag skall du följa sekretesslagen vilket innebär att du har tystnadsplikt när det gäller de uppgifter som du får ta del av för att kunna fullfölja ditt uppdrag som kontaktperson.

Hur går du till väga för att ansöka om uppdraget som kontaktperson

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du kontakta LSS-handläggaren RosaMaria Rossi.